چگونه با ساخت محصولات آموزشی کمتر، درآمد بیشتری داشته باشیم

تیتر عجیبی است، مگر نه؟ چون احتمالا شنیده‌ای برای اینکه کسب‌و کار آموزشی‌ات به موفقیت برسد باید کتاب بنویسی، محصولات مختلف صوتی و ویدویی تولید کنی بعد چند ماه زمانت را صرف ساخت ویدیو و تولید محتوا کنی تا روزی به موفقیت برسی

من هم مثل تو زمانی این‌کار را می‌کردم. ولی هرگز به آن نتیجه دلخواه نرسیدم